Kannatusjäsenyys

Yhdistykseemme voi liittyä kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyys on tarkoitettu yrityksille ja eri yhteisölle, jotka haluavat tukea toimintaamme. Myös yksityishenkilö voi liittyä kannatusjäseneksi halutessaan tukea mutta ei osallistua yhdistyksen toimintaan. Kannatusjäsen voi osallistua kevät- ja syyskokoukseen, mutta hänellä ei ole äänivaltaa äänestyksissä. Kannatusjäsenelle ei anneta oikeuksia jäsenillemme tarkoitettuun Jäsenhuoneeseen.


Kiitämme tuestasi yhdistyksemme toiminnalle.