Kannatusjäsenyys

Yhdistykseemme voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenyys on tarkoitettu yrityksille ja eri yhteisölle, jotka haluavat tukea toimintaamme. Myös yksityishenkilö voi liittyä kannatusjäseneksi halutessaan tukea muttei osallistua yhdistyksen toimintaan. Kannatusjäsen voi osallistua kevät- ja syyskokoukseen, mutta hänellä ei ole äänivaltaa äänestyksissä. Kannatusjäsenelle ei myöskään anneta oikeuksia jäsenillemme tarkoitettuun Jäsenhuoneeseen eikä hänelle kuulu jäsenkortti etuineen.

 

Kiitoksia tuestasi yhdistyksemme toiminnalle.