Pikaopas perheiden palveluihin

Palveluiden lähtökohtana ovat aina lapsen ja perheen tarpeet. Lapsen kasvaessa perheen tarpeet ja kysymykset muuttuvat. 

Neuvonta, ohjaus ja tiedon antaminen lapselle ja hänen perheelleen on aina ensisijaisesti sosiaalihuollon viranhaltijoiden ja työntekijöiden vastuulla.  

Downin oireyhtymä tuo mukanaan usein kysymyksiä ja uuden tiedon tarvetta. 

Voit pyytää apua saatavilla oleviin palveluihin esim. kunnan tai kuntayhtymän sosiaalityöntekijöiltä sekä kuntoutus-, palvelu- ja sosiaaliohjaajilta.  

Downiaiset yhdistys jakaa ja välittää vertaistietoa, vinkkejä ja vanhempien arjen ideoita asioista, jotka koskettavat Downin oireyhtymään liittyen lapsia, nuoria, aikuisia ja heidän perheitään.  

Sivupalkkiin on koottu Kehitysvammaisten Tukiliiton tekemästä Pikaoppaasta ikäkausittain tyypillisimpiä palveluita ja tukitoimia, joita kehitysvammainen lapsi perheineen voi tarvita ja saada. 

Vinkkaa hallitukselle, jos sinulla on tiedossa lisää linkkejä näille sivuille, joista myös muut perheet voivat hyötyä.