Pikaopas perheiden palveluihin

Downin oireyhtymä tuo mukanaan usein kysymyksiä ja uuden tiedon tarvetta.  

Yksi yhdistyksen tehtävistä on jakaa ja välittää tietoa asioista, jotka koskettavat Downin oireyhtymään liittyen lapsia, nuoria, aikuisia ja heidän perheitään. Yhdistys jakaa tietoa, vinkkejä ja vanhempien arjen ideoita heitä koskevista asioista.

Tervetuloa mukaan jakamaan tukea, iloa ja ideoita. Vinkkaa hallitukselle, jos sinulla on tiedossa lisää linkkejä näille sivuille, joista myös muut perheet voivat hyötyä! 

Palveluiden lähtökohtana ovat aina lapsen ja perheen tarpeet. Lapsen kasvaessa perheen tarpeet ja kysymykset muuttuvat. 

Neuvonta, ohjaus ja tiedon antaminen lapselle ja hänen perheelleen on aina ensisijaisesti sosiaalihuollon viranhaltijoiden ja työntekijöiden vastuulla (esim. kunnan tai kuntayhtymän sosiaalityöntekijät sekä kuntoutus-, palvelu- ja sosiaaliohjaajat).   

Sivupalkkiin on koottu Kehitysvammaisten Tukiliiton tekemästä Pikaoppaasta ikäkausittain tyypillisimpiä palveluita ja tukitoimia, joita kehitysvammainen lapsi perheineen voi tarvita ja saada.