Toimintaterapia

Suurin osa lapsista, jolla on Downin oireyhtymä, saa toimintaterapiaa. Se aloitetaan usein lapsen ollessa leikki-ikäinen. 

Lapset hyötyvät toimintaterapiasta, koska Downin oireyhtymään voi liittyä esim. haasteita aistitiedon käsittelyssä, asioiden hahmottamisessa ja arkiympäristössä toimimisessa. 

Toimintaterapia antaa lapselle ja nuorelle keinoja ja taitoja osallistua arkiympäristön tapahtumiin.

Voit kysyä lisää toimintaterapiasta ja sen hakemisesta lasta hoitavalta lääkärisi (esim. kehitysvammalääkäri).

Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esim. käden ja sormien motoriikkaa, jonka myötä lapsi oppii sulkemaan napit ja vetoketjut.