Toimintaterapia

Downin oireyhtymään liittyen henkilöllä voi olla haasteita esim. aistitiedon käsittelyssä, asioiden hahmottamisessa ja arkiympäristössä toimimisessa.  

Toimintaterapia antaa lapselle ja nuorelle keinoja ja taitoja osallistua arkiympäristön tapahtumiin. Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esim. käden ja sormien motoriikkaa, jonka myötä lapsi oppii sulkemaan napit ja vetoketjut.

Voit kysyä lisää toimintaterapiasta ja sen hakemisesta lasta hoitavalta lääkärisi (esim. kehitysvammalääkäri).