Toimintaterapia

Kuvassa on lapsi, jolla on Downin oireyhtymä sekä nainen. Kuvatekstissä lukee: Toimintaterapia antaa lapselle ja nuorelle keinoja ja taitoja osallistua arkiympäristön tapahtumiin.
Toimintaterapia antaa lapselle ja nuorelle keinoja ja taitoja osallistua arkiympäristön tapahtumiin.

Suurin osa lapsista, jolla on Downin oireyhtymä, saa toimintaterapiaa. Se aloitetaan usein lapsen ollessa leikki-ikäinen. 

Lapset hyötyvät toimintaterapiasta, koska Downin oireyhtymään voi liittyä esim. haasteita aistitiedon käsittelyssä, asioiden hahmottamisessa ja arkiympäristössä toimimisessa. 

Voit kysyä lisää toimintaterapiasta ja sen hakemisesta lasta hoitavalta lääkärisi.

Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esim. käden ja sormien motoriikkaa, jonka myötä lapsi oppii sulkemaan napit ja vetoketjut.