Syntymä ja vauva-aika

Alla on taulukko, johon on koottu Kehitysvammaisten Tukiliiton tekemästä Pikaoppaasta syntymä ja vauva-aikaan tyypillisimpiä palveluita ja tukitoimia, joita perhe voi tarvita ja saada.

Useimpien palveluiden saamiselle ei ole asetettu ikärajoja. Myös muita kuin alla mainittuja palveluita kannattaa hakea silloin, kun ne ovat perheelle tarpeen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on tehnyt Pikaoppaan perheiden palveluihin vuonna 2018, joten alla esitetty tieto on voinut muuttua. Varmista siksi ajantasainen tieto esim. paikkakuntasi sosiaalityöntekijältä.

Syntymä ja vauva-aika
 • alle 16-vuotiaan vammaistuki (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • apuvälineet (pyydä lisätietoa terveydenhuollosta, sosiaalitoimelta, Kelalta)
 • ensitieto (pyydä lisätietoa terveydenhuollosta)
 • ensitukiryhmäistunto, ETRI (pyydä lisätietoa terveydenhuollosta)
 • erityishoitoraha sairaan alle 16-v. lapsen vanhemmalle (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • erityishuolto-ohjelma (EHO) laaditaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Siihen kirjataan palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuolto-ohjelman laatimisesta vastaa kunta ja/tai kuntayhtymä.  (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • kommunikointi ja kommunikaation tuki. Perheelle voidaan myöntää kommunikaatio-ohjausta sopeutumisvalmennuksena. Ohjaus voi sisältää tukiviittomien ja/ tai erilaisten kuvakommunikaatiomenetelmien ohjauksen lapsen läheisille. (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • kotipalvelu ja muut perhepalvelut (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • kuntoutusraha (vanhemmalle) (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • kuntoutussuunnitelma laaditaan julkisessa terveydenhuollossa lapsen kuntoutuksen järjestämisen tueksi moniammatillisessa työryhmässä yhteistyössä lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Siinä suositellaan tarvittavia terapia- ja muita kuntoutusmuotoja. Työryhmään voivat kuulua lääkärin lisäksi esim. psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti (pyydä lisätietoa terveydenhuollolta)
 • lyhytaikaishoito ja loma-ajan hoito (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • lääkekorvaukset (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • lääkinnällinen kuntoutus ja terapiat esim. fysioterapia ja puheterapia (pyydä lisätietoa terveydenhuollolta ja Kelalta)
 • neuvolapalvelut (pyydä lisätietoa terveydenhuollosta)
 • omaishoidon tuki (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • palveluasuminen kotona tai kodin ulkopuolella (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • palvelusuunnitelma on kirjallinen suunnitelma palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä perheen ja sosiaalitoimen kanssa. Jokaista palvelusuunnitelmassa mainittua palvelua tulee hakea erikseen ja saada siitä kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen. (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • sairaudesta tai kuntoutuksesta johtuvat matkakustannukset (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • sopeutumisvalmennus (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta, Kelasta tai terveydenhuollosta)
 • terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto (pyydä lisätietoa terveydenhuollosta)
 • toimeentulon tuki (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta ja Kelasta)
 • vammaiskortti (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • veronmaksukyvyn alentumisvähennys (pyydä lisätietoa Verohallinnosta)