Terveys

"Tärkeintä ei ole, että vauva on terve. Tärkeintä on jäädä henkiin. Tärkeintä ei ole saavuttaa neuvolakirjan jokaista kohtaa "normaaliin tahtiin". Vaan olla oman neuvolakirjansa Indiana Jones. Oman elämänsä sankari ja vähän muidenkin, aika paljon muidenkin. Tärkeintä ei ole olla sitä, mitä muut toivoivat, luulivat tai odottivat. Tärkeää ei ole olla kummankaan näköinen. Tärkeää on olla oman itsensä näköinen ja pitää vahvasti kaksin käsin kiinni siitä, mitä elämäksi sanotaan. Tärkeintä on olla yhdessä ja jaksaa. Olla paikalla silloin, kun välittämistä jaetaan. Tärkeintä on kuulua johonkin ja hengittää samaan tahtiin sen porukan kanssa, jota myös perheeksi kutsutaan." -Heli Mustonen

Downin oireyhtymässä erilaiset liitännäissairaudet ja -vammat ovat yleisiä ja ne pyritään toteamaan mahdollisimman varhain. Tässä lapsen ja perheen apuna ovat monen erikoisalan ammattilaiset. Downin oireyhtymä on tunnettu ja paljon tutkittu, joten terveydenhuollosta löytyy osaamista liitännäissairauksien ja -vammojen hoitoon. 

Verneri.net sivuilta löydät taulukon tärkeistä seikoista, joita neuvola-, kouluterveydenhoito- ja terveyskeskusseurannassa on otettava huomioon lapsella, jolla on Downin oireyhtymä. 

Downin oireyhtymästä puhuttaessa nostetaan valitettavan usein esiin vain kohonnut riski tai "vikalista" erilaisille liitännäissairauksille. 

Suurin osa Downin oireyhtymään liittyvistä liitännäissairauksista ja -vammoista on hoidettavissa ja osa on ehkäistävissä. Aktiivinen hoito ja tavoitteellinen kuntoutus tukevat lasta ja perhettä liitännäissairauksien ja -vammojen kanssa elämisessä.

Mahdollisista liitännäissairauksista ja -vammoista huolimatta lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on Downin oireyhtymä, nauttivat elämästään samassa määrin kuin vammattomat ikätoverinsa.