Sopeutumisvalmennus

Downin oireyhtymä, lasten perhekurssi 

Sopeutumisvalmennuskurssi tukee lasta ja hänen perhettään sopeutumaan Downin oireyhtymän mukanaan tuomiin asioihin. Kurssilta saat myös vertaistukea. 

Voit kysyä lisää Downin oireyhtymä -perhekurssista Kelasta ja lasta hoitavalta lääkäriltäsi (esim. kehitysvammalääkäri).

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus sopeutumisvalmennuksena

Vanhemmat, joiden lapsella on Downin oireyhtymä, voivat hakea oman hyvinvointialueen sosiaalitoimelta kommunikaatio-opetusta sopeutumisvalmennuksena. 

Kommunikaatio-opetus sisältää lapsen lähipiirille (esim. vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat, päiväkotityöntekijät) tukiviittomien ja/ tai erilaisten kuvakommunikaatiomenetelmien opetusta. Kommunikaatio-opetus ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai ohjausta. Perheet, joiden lapsella on Downin oireyhtymä, hakevat kommunikaatio-opetusta usein jo lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana. 

Voit kysyä lisää kommunikaatio-opetuksen hakemisesta kunnan sosiaalitoimelta, lasta hoitavalta lääkäriltäsi (esim. kehitysvammalääkäri) tai lapsesi puheterapeutilta.

Lue aiheesta lisää