Fysioterapia

Downin oireyhtymän omaavien lasten motorinen kehitys etenee usein samalla tavalla kuin muillakin lapsilla, toisilla hieman hitaammin, toisilla nopeammin.

Suurin osa lapsista, jolla on Downin oireyhtymä, saa fysioterapiaa. Se aloitetaan usein melko pian lapsen syntymän jälkeen. 

Lapset ja nuoret hyötyvät fysioterapiasta, koska Downin oireyhtymään liittyy usein mm. hypotoniaa, eli alentunutta lihasjäntevyyttä ja yliliikkuvat nivelet. 

Fysioterapeutti osaa lapsen terapeuttisen harjoittelun lisäksi antaa vanhemmille lapsen toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa sekä tukea esimerkiksi apuvälineasioissa. 

Kuvassa nainen, jolla on Downin oireyhtymä, juttelee toisen naisen kanssa. Tekstissä lukee: Lasta hoitava lääkäri osaa kertoa lisää fysioterapiasta ja ohjata vanhempia fysioterapian hakemisessa.
Lasta hoitava lääkäri osaa kertoa lisää fysioterapiasta ja ohjata vanhempia fysioterapian hakemisessa.