Fysioterapia

Suurin osa lapsista, jolla on Downin oireyhtymä, saa fysioterapiaa. Se aloitetaan usein melko pian lapsen syntymän jälkeen. 

Lapset ja nuoret hyötyvät fysioterapiasta, koska Downin oireyhtymään liittyy usein mm. hypotoniaa, eli alentunutta lihasjäntevyyttä ja yliliikkuvat nivelet. 


Fysioterapeutti osaa lapsen terapeuttisen harjoittelun lisäksi antaa vanhemmille lapsen toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa sekä tukea esimerkiksi apuvälineasioissa. 

Lasta hoitava lääkärisi (esim. kehitysvammalääkäri) osaa kertoa lisää fysioterapiasta ja ohjata vanhempia fysioterapian hakemisessa.

Lapsilla, joilla on Downin oireyhtymä, motorinen kehitys etenee usein samalla tavalla kuin muillakin lapsilla, toisilla hieman hitaammin, toisilla nopeammin.