Fysioterapia

Lapsilla, joilla on Downin oireyhtymä, motorinen kehitys etenee usein samalla tavalla kuin muillakin lapsilla, toisilla hieman hitaammin, toisilla nopeammin. 

Downin oireyhtymään liittyy usein mm. hypotoniaa, eli alentunutta lihasjäntevyyttä ja yliliikkuvat nivelet. Tämän vuoksi lapset ja nuoret, joilla on Downin oireyhtymä, hyötyvät usein fysioterapiasta. 

Fysioterapeutti osaa lapsen terapeuttisen harjoittelun lisäksi antaa vanhemmille lapsen toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa sekä tukea esimerkiksi apuvälineasioissa. 

Fysioterapia aloitetaan usein melko pian lapsen syntymän jälkeen. Lasta hoitava lääkärisi (esim. kehitysvammalääkäri) osaa kertoa lisää fysioterapiasta ja ohjata vanhempia fysioterapian hakemisessa.