Kuntoutus

Lapsi, jolla on Downin oireyhtymä, saa usein kuntoutusta heti ensimmäisestä ikävuodestaan alkaen. Kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja toteuttamistapa määritellään aina yksilöllisesti

Yleisesti kuntoutuksen tavoitteena on edistää toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Kuntoutuksen järjestäminen perustuu eri lakeihin. 

Henkilöillä, joilla on Downin oireyhtymä

  • kuntoutuksen järjestämisvastuu kuuluu useimmiten kunnalle tai Kelalle. Sosiaaliturvaoppaasta voit lukea lisää esim. terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja Kelan kuntoutusvastuista.
  • laaditaan kuntoutussuunnitelma julkisessa terveydenhuollossa lapsen kuntoutuksen järjestämisen tueksi. Siinä suositellaan tarvittavia terapia- ja muita kuntoutusmuotoja. Kysy lisää kuntoutussuunnitelman laatimisesta lasta hoitavalta lääkäriltä.

Downin oireyhtymän omaavien lasten varhaiskuntoutuksessa voidaan käyttää motorisen ja kommunikaation kehityksen ohjauksen pohjana ns. Portaat menetelmää (Portage). Kysy lisää menetelmästä lasta hoitavalta lääkäriltä, fysioterapeutilta tai puheterapeutilta.