Kommunikointi

Tukiviittomat

Kaikkien lasten, joilla on Downin oireyhtymä, kielellistä kehitystä suositellaan tuettavaksi tukiviittomilla. 

Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla täydentämässä puhetta.  Tukiviittomien käyttö aloitetaan heti varhaislapsuudessa. Moni lapsi oppii ensimmäiset viittomansa 1-2 vuoden iässä.

Vanhemmat, joiden lapsella on Downin oireyhtymä, voivat hakea oman kunnan sosiaalitoimelta kommunikaatio-opetusta tukiviittomien käyttöön sopeutumisvalmennuksena. Vanhemmat voivat opiskella tukiviittomia myös itse esim. internetistä. Pyydä lisätietoa tukiviittomien käytöstä lapsesi lääkäriltä tai puheterapeutilta.

Kuvat 

Lapset, joilla on Downin oireyhtymä, hyötyvät kuvakommunikoinnista. Kuvakommunikoinnilla tarkoitetaan kuvasymbolien käyttöä puheen ja tukiviittomien rinnalla. Pyydä lisätietoa kuvakommunikoinnista lapsesi lääkäriltä tai puheterapeutilta.