Yläkouluikästä 17 ikävuoteen saakka

Alla on taulukko, johon on koottu Kehitysvammaisten Tukiliiton tekemästä Pikaoppaasta yläkouluiästä 17 ikävuoteen saakka tyypillisimpiä palveluita ja tukitoimia, joita perhe voi tarvita ja saada

Useimpien palveluiden saamiselle ei ole asetettu ikärajoja. Myös muita kuin alla mainittuja palveluita kannattaa hakea silloin, kun ne ovat perheelle tarpeen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on tehnyt Pikaoppaan perheiden palveluihin vuonna 2018, joten alla esitetty tieto on voinut muuttua. Varmista siksi ajantasainen tieto esim. paikkakuntasi sosiaalityöntekijältä.

Yläkouluikästä 17 ikävuoteen saakka
 • aamu- ja iltapäivätoiminta, koulukuljetukset, kuljetukset aamu- ja iltapäivätoimintaan (pyydä lisätietoa sosiaalitoimesta ja koulutoimesta)
 • alle ja yli 16-vuotiaan vammaistuet (pyydä lisatietoa Kelasta)
 • apuvälineet (pyydä lisätietoa terveydenhuollosta, sosiaalitoimelta, Kelalta)
 • asunnon muutostyöt (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • autoasiat mm. liikkumisesteisen pysäköintitunnus (ent. vammaisen henkilön pysäköintilupa) ja vapautus ajoneuvoverosta. Näitä myönnetään myös henkilölle, jolla on Downin oireyhtymä (pyydä lisätietoa terveydenhuollolta ja Trafilta)
 • erityishoitoraha sairaan alle 16-v. lapsen vanhemmalle (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • erityishuollon kuljetukset (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • erityishuolto-ohjelma (EHO) laaditaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Siihen kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuolto-ohjelman laatimisesta vastaa kunta ja/tai kuntayhtymä. (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • hammashuolto (pyydä lisätietoa kunnan terveydenhuollosta)
 • henkilökohtainen apu (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • hoitotarvikkeet esim. vaipat tavanomaisen vaippaiän ylittyessä yli 3v. alkaen (pyydä lisätietoa terveyskeskuksesta)
 • jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja nuorisotakuu (pyydä lisätietoa koulutoimelta, oppilaitoksilta ja sosiaalitoimelta)
 • kommunikointi ja kommunikaation tuki. Perheelle voidaan myöntää kommunikaatio-ohjausta sopeutumisvalmennuksena. Ohjaus voi sisältää tukiviittomien ja/ tai erilaisten kuvakommunikaatiomenetelmien ohjauksen lapsen läheisille.  (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • kotipalvelu ja muut perhepalvelut (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • koulunkäynti (pyydä lisätietoa koulutoimelta)
 • kouluterveydenhuolto (pyydä lisätietoa koulutoimelta ja terveydenhuollolta)
 • koulutuskokeilu
 • kuntoutusraha (vanhemmalle) (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • kuntoutussuunnitelma laaditaan julkisessa terveydenhuollossa lapsen kuntoutuksen järjestämisen tueksi moniammatillisessa työryhmässä yhteistyössä lapsen ja hänen läheistensä kanssa. Siinä suositellaan tarvittavia terapia- ja muita kuntoutusmuotoja. Työryhmään voivat kuulua lääkärin lisäksi esim. psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti (pyydä lisätietoa terveydenhuollolta)
 • lyhytaikaishoito ja loma-ajan hoito (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • lääkekorvaukset (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • lääkinnällinen kuntoutus ja terapiat (pyydä lisätietoa terveydenhuollolta ja Kelalta)
 • nuoren kuntoutusraha (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • omaishoidon tuki (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • palveluasuminen kotona tai kodin ulkopuolella (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • palvelusuunnitelma on kirjallinen suunnitelma palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä perheen ja sosiaalitoimen kanssa.  (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tarvittavat välineet, koneet ja laitteet (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • sairaudesta tai kuntoutuksesta johtuvat matkakustannukset (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • sopeutumisvalmennus (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta, Kelasta tai terveydenhuollosta)
 • terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto (pyydä lisätietoa terveydenhuollosta)
 • toimeentulon tuki (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta ja Kelasta)
 • vammaiskortti (pyydä lisätietoa Kelasta)
 • vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • veronmaksukyvyn alentumisvähennys (pyydä lisätietoa verohallinnosta)
 • ylimääräiset erityisravintokustannukset (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)
 • ylimääräiset erityisvaatetuskustannukset (pyydä lisätietoa sosiaalitoimelta)