Asuminen

Jokaisella on oikeus omaan kotiin.

Monella nuorella ja aikuisella, jolla on Downin oireyhtymä, on toiveena saada oma asunto ja mahdollisimman itsenäinen elämä. Nuoret haluavat asua samalla tavoin kuin ikätoverinsa. Myös vanhemmat kokevat tärkeäksi, että nuori pääsee itsenäistymään ikäistensä tavoin ja muuttaa pois lapsuudenkodistaan.