Yhdistyksen ylimääräinen kokous elokuussa sääntöjen muuttamisesta

24.7.2023

Kokous jäsenille 17.8.2023 aiheesta: Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

  • Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään TEAMS etäkokouksena 17.8.2023 klo 18:00. Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
  • Paikalla on myös Kehitysvammaisten Tukiliiton kansanlaistoiminnan johtaja Lea Vaitti. Hän esittelee Kehitysvammaisten Tukiliittoa ja vastaa kysymyksiin Tukiliiton osalta.
  • Jotta voimme lähettää osallistujille TEAMS linkin, pyydämme kokoukseen osallistujia lähettämään yhteystiedot 17.8.2023 klo 18:00 mennessä sähköpostilla: downiaiset.ry@gmail.com

Hallituksen ehdotuksen tausta ja keskeinen sisältö

Downiaiset on ollut aina valtakunnallisesti toimiva itsenäinen yhdistys. Downiaisten hallituksen mukaan Downiasten yhdistystoiminnan kehittämiseksi on tärkeää liittyä osaksi valtakunnallista isompaa kattojärjestöä. Tämän vuoksi hallitus esittää, että yhdistystä anotaan Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistykseksi 1.1.2024 alkaen.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, joka puolustaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksia. Tukiliiton tavoitteena ovat kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen. Downiaisten tavoitteet sopivat erinomaisesti yhteen Tukiliiton tavoitteiden kanssa.

Tukiliiton jäsenyhdistyksiä ovat nyt jo muun muassa

·       Frax ry (Fragile x-diagnoosin saaneiden lasten vanhempien perustama yhdistys)

·       Suomen Angelma-yhdistys ry

·       Suomen PWS-yhdistys ry (Prader-Willin oireyhtymä).

Downiaisten hallitus esittää, että Tukiliiton jäsenyhdistykseksi haetaan Tukiliiton liittohallituksen kokouksessa, joka pidetään 22.-23.9.2023.

Jos hakemus menee läpi:

•       Downiaiset olisi jatkossa yksi valtakunnallisesti toimiva Tukiliiton jäsenyhdistys.

•       Downiaisille ensimmäinen jäsenvuosi on Tukiliiton jäsenmaksusta vapaa.

•       Tukiliitto hoitaa keskitetysti Downiaisten jäsenrekisteripalvelun ja jäsenmaksuperinnän.

•       Downiaisten varsinaiset jäsenet saavat Leija tai Tukiviesti lehden.

•       Tukiliitto kouluttaa yhdistystoimijoita ja antaa neuvontaa sekä tukee toiminnan kehittämisessä.  

•       Tukiliitto ohjaa jäsenyhdistyksiä. Tällä hetkellä tärkeää on alueellinen vaikuttaminen ja vammaislainsäädännön soveltamisen seuranta, kehitysvammaisten kokemustoiminnan ja kohtaamispaikkojen juurruttaminen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

•       Downiaisissa voi olla varsinaisia jäseniä, rinnakkaisjäseniä ja kannatusjäseniä.

•       Tukiliitto jakaa taloudellista tukea jäsenyhdistyksilleen (STEA:n jäsenjärjestöavustus). Lisäksi tarjolla on lakineuvontaa, apurahoja vammaisille henkilöille ja ryhmille sekä erilaista toimintaa ja koulutuksia.

Jotta Downiaisia voidaan hakea Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistykseksi, vaatii se Downiaisten sääntömuutoksen.

Hallitus ehdottaa, että Downiaiset ottaa käyttöön Tukiliiton käyttämät mallisäännöt, jotka on ennakkotarkastettu. Se on Downiaisille edullisin ja nopein vaihtoehto.

Päätöksentekojärjestys

Voimassa olevien sääntöjen mukaan kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään niin kuin yhdistyksen säännöissä on määrätty. Yhdistyksen sääntöjen kohdan 12. mukaan päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  


Tervetuloa kokoukseen vaikuttamaan ja keskustelemaan! 


T: Downiaisten hallitus