Svenska

Downiaiset - Suomen Downin Syndrooma ry är en riksomfattande förening för barn, ungdomar och vuxna med Downs syndrom samt deras anhöriga. Föreningen grundades år 2010. Verksamheten genomförs med frivilligarbete. Vi erbjuder information och kamratstöd gällande Downs syndrom. Vi organiserar nationella och regionala evenemang och aktiviteter för familjer, ungdomar och vuxna. Vi samarbetar med olika parter. 

Välkommen till vår växande skara. Vi finns till för Dig och din familj. 

Downs syndrom är i Finland den vanligaste kromosomavvikelsen. Kromosom mutationen uppstår vanligtvis som en slumpmässig avvikkelse utan tidigare liknande avvikelser i släkthistorien. I Finland får ungefär 70 familjer per år ett barn med Downs syndrom. Downs syndrom inverkar i vardagen mindre, ju mer samhället är utformat för oss alla. Downs syndrom är ingen sjukdom. Däremot kan den ses som individens egenskaper. Se de individuella talangerna, färdigheterna och styrkorna, inte Downs syndrom.